Proje

KÜNYE

Proje Adı: Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu – NewGenCoop

Program: Sivil Toplum Sektörü

Sözleşme Tarihi: 01.04.2021

Proje Süresi: 15 ay

Proje Toplam Bütçe: 110.092,00 Euro

Proje Faydalanıcısı: Genç İşi Kooperatif

Proje Eş-faydalanıcısı: Halieus ve Milli Kooperatifler Birliği

Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve  İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, AB desteğiyle, “Yeni Nesil Kooperatifler Ağı” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi 5 Haziran 2021 tarihinde başlangıç çalıştayını kilit paydaşların katılımıyla ve katkısıyla düzenlemiştir.  Yeni nesil kooperatiflerin ayırt edici özelliklerinin saptanması, envanter çalışmaları, dijital platform tasarımı, kapasite geliştirme faaliyetlerinin planlanması sürmektedir. Eyleme ait web-sayfası yayınlanana dek önemli çıktılar bu sayfada ve projeye ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.

TANITIM

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kavramsal Çerçeve

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında, “Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

Yeni nesil kooperatif (NGC) kavramı ilk olarak 1990’larda Kuzey Amerika’da tarım sektöründe ortaya çıkmıştır. Geleneksel kooperatiflerin aksine, çiftçiler güçlü kooperatif öz sermayesi yaratabilmek için yüksek bedelli ortaklık payları belirlemişler ve kurdukları kooperatife sözleşmeli üretim usulüyle önden belirlenmiş miktar ve kalitede ürün tedarik etmeyi taahhüt etmişlerdir. Karşılığında kooperatif, ürünü önden kararlaştırılan fiyattan satın almıştır (Assamou-Ndong, 2000; Beauliere, 2011). Bu, pazar ekonomisine daha yatkın olduğu düşünülen kooperatifler için yeni bir finansman ve ortak aidiyeti/sadakati oluşturma yöntemiydi (Grashuis ve Cook, 2018). NGC’lerin toplumları piyasa ekonomisinin hata ve yanlışlarına karşı koruma niyeti ve geleneksel kooperatiflerin kırılganlıklarını iyileştirme çabası farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Fas’ta yeşil dönüşüm için yeni tarım kooperatifleri, Kanada’da gençlerin önderliğindeki gida dağıtım kooperatifleri, Almanya’da sosyal inovasyona odaklanan kooperatifler ortaya çıkmıştır. İtalya’da ise kooperatifler, ortaya çıkan yeni toplumsal ihtiyaçlara yanıtlar üreten sosyal yeniliklere önderlik etmiştir. Örneğin, sosyal kooperatifler 1980’lerde İtalya’da doğup diğer AB ülkelerinde çoğalmıştır. Topluluk Kooperatifleri yakın geçmişte kırsal alanlarda doğmuş ve şimdi kentsel alanlara yayılmıştır. İşçi kooperatifleri ise iflas eden özel işletme çalışanlarının işletmeleri kooperatif şeklinde devralmaları sayesinde dikkat çekici büyüme sağlamıştır.

Proje

KÜNYE

Proje Adı: Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu – NewGenCoop

Program: Sivil Toplum Sektörü

Sözleşme Tarihi: 01.04.2021

Proje Süresi: 15 ay

Proje Toplam Bütçe: 110.092,00 Euro

Proje Faydalanıcısı: Genç İşi Kooperatif

Proje Eş-faydalanıcısı: Halieus ve Milli Kooperatifler Birliği

TANITIM

Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve  İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, AB desteğiyle, “Yeni Nesil Kooperatifler Ağı” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi 5 Haziran 2021 tarihinde başlangıç çalıştayını kilit paydaşların katılımıyla ve katkısıyla düzenlemiştir.  Yeni nesil kooperatiflerin ayırt edici özelliklerinin saptanması, envanter çalışmaları, dijital platform tasarımı, kapasite geliştirme faaliyetlerinin planlanması sürmektedir. Eyleme ait web-sayfası yayınlanana dek önemli çıktılar bu sayfada ve projeye ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kavramsal Çerçeve

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında, “Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

Yeni nesil kooperatif (NGC) kavramı ilk olarak 1990’larda Kuzey Amerika’da tarım sektöründe ortaya çıkmıştır. Geleneksel kooperatiflerin aksine, çiftçiler güçlü kooperatif öz sermayesi yaratabilmek için yüksek bedelli ortaklık payları belirlemişler ve kurdukları kooperatife sözleşmeli üretim usulüyle önden belirlenmiş miktar ve kalitede ürün tedarik etmeyi taahhüt etmişlerdir. Karşılığında kooperatif, ürünü önden kararlaştırılan fiyattan satın almıştır (Assamou-Ndong, 2000; Beauliere, 2011). Bu, pazar ekonomisine daha yatkın olduğu düşünülen kooperatifler için yeni bir finansman ve ortak aidiyeti/sadakati oluşturma yöntemiydi (Grashuis ve Cook, 2018). NGC’lerin toplumları piyasa ekonomisinin hata ve yanlışlarına karşı koruma niyeti ve geleneksel kooperatiflerin kırılganlıklarını iyileştirme çabası farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Fas’ta yeşil dönüşüm için yeni tarım kooperatifleri, Kanada’da gençlerin önderliğindeki gida dağıtım kooperatifleri, Almanya’da sosyal inovasyona odaklanan kooperatifler ortaya çıkmıştır. İtalya’da ise kooperatifler, ortaya çıkan yeni toplumsal ihtiyaçlara yanıtlar üreten sosyal yeniliklere önderlik etmiştir. Örneğin, sosyal kooperatifler 1980’lerde İtalya’da doğup diğer AB ülkelerinde çoğalmıştır. Topluluk Kooperatifleri yakın geçmişte kırsal alanlarda doğmuş ve şimdi kentsel alanlara yayılmıştır. İşçi kooperatifleri ise iflas eden özel işletme çalışanlarının işletmeleri kooperatif şeklinde devralmaları sayesinde dikkat çekici büyüme sağlamıştır.

Proje

KÜNYE

Proje Adı: Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu – NewGenCoop

Program: Sivil Toplum Sektörü

Sözleşme Tarihi: 01.04.2021

Proje Süresi: 15 ay

Proje Toplam Bütçe: 110.092,00 Euro

Proje Faydalanıcısı: Genç İşi Kooperatif

Proje Eş-faydalanıcısı: Halieus ve Milli Kooperatifler Birliği

TANITIM

Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve  İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, AB desteğiyle, “Yeni Nesil Kooperatifler Ağı” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi 5 Haziran 2021 tarihinde başlangıç çalıştayını kilit paydaşların katılımıyla ve katkısıyla düzenlemiştir.  Yeni nesil kooperatiflerin ayırt edici özelliklerinin saptanması, envanter çalışmaları, dijital platform tasarımı, kapasite geliştirme faaliyetlerinin planlanması sürmektedir. Eyleme ait web-sayfası yayınlanana dek önemli çıktılar bu sayfada ve projeye ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kavramsal Çerçeve

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında, “Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

Yeni nesil kooperatif (NGC) kavramı ilk olarak 1990’larda Kuzey Amerika’da tarım sektöründe ortaya çıkmıştır. Geleneksel kooperatiflerin aksine, çiftçiler güçlü kooperatif öz sermayesi yaratabilmek için yüksek bedelli ortaklık payları belirlemişler ve kurdukları kooperatife sözleşmeli üretim usulüyle önden belirlenmiş miktar ve kalitede ürün tedarik etmeyi taahhüt etmişlerdir. Karşılığında kooperatif, ürünü önden kararlaştırılan fiyattan satın almıştır (Assamou-Ndong, 2000; Beauliere, 2011). Bu, pazar ekonomisine daha yatkın olduğu düşünülen kooperatifler için yeni bir finansman ve ortak aidiyeti/sadakati oluşturma yöntemiydi (Grashuis ve Cook, 2018). NGC’lerin toplumları piyasa ekonomisinin hata ve yanlışlarına karşı koruma niyeti ve geleneksel kooperatiflerin kırılganlıklarını iyileştirme çabası farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Fas’ta yeşil dönüşüm için yeni tarım kooperatifleri, Kanada’da gençlerin önderliğindeki gida dağıtım kooperatifleri, Almanya’da sosyal inovasyona odaklanan kooperatifler ortaya çıkmıştır. İtalya’da ise kooperatifler, ortaya çıkan yeni toplumsal ihtiyaçlara yanıtlar üreten sosyal yeniliklere önderlik etmiştir. Örneğin, sosyal kooperatifler 1980’lerde İtalya’da doğup diğer AB ülkelerinde çoğalmıştır. Topluluk Kooperatifleri yakın geçmişte kırsal alanlarda doğmuş ve şimdi kentsel alanlara yayılmıştır. İşçi kooperatifleri ise iflas eden özel işletme çalışanlarının işletmeleri kooperatif şeklinde devralmaları sayesinde dikkat çekici büyüme sağlamıştır.

Projenin genel amacı

Kooperatiflerin demokratik katılım ve karar alma süreçlerine katılımının değerini ve niteliğini artırmaya katkıda bulunmaktır.

Projenin özel amacı

“Yeni Nesil Kooperatiflerin” karar verme süreçlerine katılımını sağlamak ve ağ kurma becerileri ile yapılarını güçlendirmektir.

Ayrıca özel amaçlarına ek olarak:
(i) Kooperatifler arasında işbirliği olanaklarını geliştirmek
(ii) Kooperatiflerin ortak çalışmalarını sağlayacak düzenli iletişim ortamları kurmak
(iii) Kooperatiflerin yaşadıkları ortak sorunların çözümü için ağ oluşturmak üzere altyapı sağlamak
(iv) Karar vericilerle kooperatiflerin düzenli iletişim kurmasını sağlamak
(v) Kooperatiflerin önlerindeki engelleri kaldırmak için ihtiyaç duyulan mevzuatın oluşmasına destek olmak
(vi) Kooperatifçiliğin gelişimi için farkındalığın artmasına yönelik kolektif çalışmalar yapmak
(vii) Kooperatiflerin uluslararası kooperatiflerle bağlantılarını düzenlemek

AMAÇ

HEDEF

Proje

Karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

               

NewGenCoop

Logosu, akıştaki bir su damlasının altıgenlerden oluşan bir ızgara planı ile işlenmesinden oluşmaktadır. Logodaki mavi sakinlik, güven ve bağlantı aşılarken yeni bir çağa girerek üzerine inşa edeceğimiz güvenilir ve istikrarlı bir temel arzumuzu vurgular. Logonun merkezinde de yer alan yeşil renk yeni başlangıçları simgeler ve derin bir nefes almaya ve canlanmaya işaret eder. Logoda yer alan mercan renk ise enerji verir ve yaşamı simgeler. Birlikteliği ve samimiyeti temsil eder. Mercan renginin sosyal, canlı çekici doğası insanı harekete geçirir ve teşvik eder.

LOGO

AMAÇ

Projenin genel amacı

Kooperatiflerin demokratik katılım ve karar alma süreçlerine katılımının değerini ve niteliğini artırmaya katkıda bulunmaktır.

Projenin özel amacı

“Yeni Nesil Kooperatiflerin” karar verme süreçlerine katılımını sağlamak ve ağ kurma becerileri ile yapılarını güçlendirmektir.

Ayrıca özel amaçlarına ek olarak:
(i) Kooperatifler arasında işbirliği olanaklarını geliştirmek
(ii) Kooperatiflerin ortak çalışmalarını sağlayacak düzenli iletişim ortamları kurmak
(iii) Kooperatiflerin yaşadıkları ortak sorunların çözümü için ağ oluşturmak üzere altyapı sağlamak
(iv) Karar vericilerle kooperatiflerin düzenli iletişim kurmasını sağlamak
(v) Kooperatiflerin önlerindeki engelleri kaldırmak için ihtiyaç duyulan mevzuatın oluşmasına destek olmak
(vi) Kooperatifçiliğin gelişimi için farkındalığın artmasına yönelik kolektif çalışmalar yapmak
(vii) Kooperatiflerin uluslararası kooperatiflerle bağlantılarını düzenlemek

HEDEF

Proje

Karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

LOGO

               

NewGenCoop

Logosu, akıştaki bir su damlasının altıgenlerden oluşan bir ızgara planı ile işlenmesinden oluşmaktadır. Logodaki mavi sakinlik, güven ve bağlantı aşılarken yeni bir çağa girerek üzerine inşa edeceğimiz güvenilir ve istikrarlı bir temel arzumuzu vurgular. Logonun merkezinde de yer alan yeşil renk yeni başlangıçları simgeler ve derin bir nefes almaya ve canlanmaya işaret eder. Logoda yer alan mercan renk ise enerji verir ve yaşamı simgeler. Birlikteliği ve samimiyeti temsil eder. Mercan renginin sosyal, canlı çekici doğası insanı harekete geçirir ve teşvik eder.

AMAÇ

Projenin genel amacı

Kooperatiflerin demokratik katılım ve karar alma süreçlerine katılımının değerini ve niteliğini artırmaya katkıda bulunmaktır.

Projenin özel amacı

ise “Yeni Nesil Kooperatiflerin” karar verme süreçlerine katılımını sağlamak ve ağ kurma becerileri ile yapılarını güçlendirmektir.

Ayrıca özel amaçlarına ek olarak:
(i) Kooperatifler arasında işbirliği olanaklarını geliştirmek
(ii) Kooperatiflerin ortak çalışmalarını sağlayacak düzenli iletişim ortamları kurmak
(iii) Kooperatiflerin yaşadıkları ortak sorunların çözümü için ağ oluşturmak üzere altyapı sağlamak
(iv) Karar vericilerle kooperatiflerin düzenli iletişim kurmasını sağlamak
(v) Kooperatiflerin önlerindeki engelleri kaldırmak için ihtiyaç duyulan mevzuatın oluşmasına destek olmak
(vi) Kooperatifçiliğin gelişimi için farkındalığın artmasına yönelik kolektif çalışmalar yapmak
(vii) Kooperatiflerin uluslararası kooperatiflerle bağlantılarını düzenlemek

HEDEF

Proje

karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

LOGO

               

NewGenCoop

Logosu, akıştaki bir su damlasının altıgenlerden oluşan bir ızgara planı ile işlenmesinden oluşmaktadır. Logodaki mavi sakinlik, güven ve bağlantı aşılarken yeni bir çağa girerek üzerine inşa edeceğimiz güvenilir ve istikrarlı bir temel arzumuzu vurgular. Logonun merkezinde de yer alan yeşil renk yeni başlangıçları simgeler ve derin bir nefes almaya ve canlanmaya işaret eder. Logoda yer alan mercan renk ise enerji verir ve yaşamı simgeler. Birlikteliği ve samimiyeti temsil eder. Mercan renginin sosyal, canlı çekici doğası insanı harekete geçirir ve teşvik eder.