Bileşenler

Genç İşi Kooperatif

Genç İşi Kooperatif 10 Şubat 2015 tarihinde İzmir’de kurulmuş, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce tescilli bir Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifidir. Genç İşi Kooperatif, genel kurul kararı gereğince ortaklarına kâr payı dağıtmayan bir sosyal kooperatiftir. İzmir Ticaret Odası 51. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Meslek Grubuna üyedir. Uluslararası Kooperatifler Birliği Gençlik Ağı tam üyesidir.

İşsizlik, eşitsizlik, ekonomik darboğaz, yoksulluk ve dışlanma gibi sorunlar, geleneksel işletmelere alternatif örgütlenme modellerini gerekli kılıyor. Sosyal dayanışma ekonomisi işte bu sıra dışı modellerden biri.

Sosyal dayanışma ekonomisi, dayanışmayı kamçılayan, sosyal ve ekonomik amaçlar güden, mal, hizmet ve bilgi üreten kooperatif, dernek, vakıf ve sosyal işletmelerden oluşur. Genç İşi Kooperatif yalnızca sosyal dayanışma ekonomisi bileşenleriyle çalışır.

Eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiyi kooperatifçilik yoluyla inşa eden Genç İşi Kooperatif programı üç ana bileşenden oluşur:

Amaç 1. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özellikle kooperatiflerin kapasitesini geliştirmek
Faaliyet 1. Kooperatifleşmek veya kooperatiflerini geliştirmek isteyen inisiyatifler için kapasite geliştirme

Amaç 2. Kooperatifçilik konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak
Faaliyet 2. Saha araştırmaları ve Kooperatif Destek Noktası – KoopDestek

Faaliyet 3. İletişim ve yaygınlaştırma
Amaç 3. Faaliyetlerin icrası yoluyla ortaklarımızın insan onuruna yaraşır iş ve geçim kaynaklarına erişimini artırmak

Haliéus

Haliéus, Legaloop‘un uluslararası kalkınmasında yetkili olan örgüttür. (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) 2005 yılından beri, Haliéus, Sürdürülebilir Kalkınmayı ve gelişmekte olan ülkelerin topluluklarının, bireylerinin kuvvetlendirmesini sağlayan bir araç olarak, kooperatif girişim modellerini desteklemektedir.

Eş-gelişim yaklaşımı ile, gelişmekte olan ülkelerin kooperatif hareketliliğini güçlendirmek amacı doğrultusunda Legaloop’un 10.000 İtalyan kooperatif üyesinin uzmanlığını ve deneyimini değerlendirmektedir.

Bu yeterlilikleri harekete geçirerek, tarımdan balıkçılığa, perakendecilikten inşaat yapılaşmasına, sosyal yardımlaşmadan işletmeye, kültür, medya ve turizm dahilinde İtalyan Kooperatiflerinin aktif olduğu tüm ekonomik sektörlerde çalışmaktadır.

Dünyada 1 milyar civarı kooperatif üyesini temsil eden 112 ülkenin Uluslararası Kooperatif İttifakı üyesi olan 318 kuruluşla ağ içindedir.

Haliéus’un Türkiye’deki Projeleri

UNIEUROFISH- Avrupa Balıkçılık sektörünün bağdaştırılması sürecinde sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğinin gücü olarak Üniversitenin  güçlendirilmesi (IQVET II Programı)
EMPOWER – Karadeniz’de balıkçılık ürünleri üretiminin ve pazarlarının konusunda Türkiye Üreticiler Birliklerinin yetkinliklerinin ve işletim kapasitesinin geliştirilmesi (CSDIV Programme)
Coops To Coast – Alt-Üst yaklaşımını benimseyen yerel kooperatifler, kıyısal gelişimin gücü ve taraftarları olmuştur (CSDV Programme)

Devam Edenler:

New Generation Cooperatives Society (CSSP II)
ToBeCoop – Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB İşbirliğini Arttırıyor (CSDVI)
Yerel kalkınma için diğer ilgili taraflar ile beraber Türk kooperatiflerinin sektörler-arası bölgesel kuruluşlarının güçlendirilmesi (Rize).

TMKB

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYE KOOP), ulusal birlik örgütlenmesine olanak sağlayan 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nın yürürlüğe girmesinden ancak 22 yıl sonra 30 Aralık 1991 tarihinde kurulabilmiştir. Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nin, kuruluşunun ikinci yıldönümünde, 17-18 Mart 1990 günlerinde Ankara’da düzenlediği I. Kooperatifçilik Kurultayı, Türk kooperatifçiliğinin üst örgütlenmesinin tamamlanması açısından bir dönüm noktası olmuştur.

Çeşitli kesimlerden kooperatif birliklerinin 380 temsilcisinin yanı sıra bilim insanları ile politikacıların katıldığı ve Türkiye’deki bütün kooperatiflerin üretimlerinin, sorunlarının, kavgalarının eritileceği ve birleştirileceği ulusal bir potanın oluşması coşkusunun egemen olduğu Kurultay’da, ulusal birliğin kurulması kararı, oybirliği ve ayakta alkışlarla alınmış; bu karar, Kurultay Sonuç Bildirgesi’ne de geçirilmiştir.

Bu kararla birlikte, kuruluş çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, Türk Kooperatifçilik Kurumu’nun kurucusu ve eski başkanlarından Nusret Uzgören’in onursal başkanlığında, Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nin öncülüğünde bir kurul oluşturulmuştur. Bundan yaklaşık 8 ay sonra, Dünya Kooperatifçilik Günü olan 21 Aralık 1990’da, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’nde bir araya gelen 7 kurucu birlik temsilcileri hazırladıkları Ana sözleşme’yi törenle imzalayıp gerekli yasal işlemleri tamamladıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuşlardır.

Böylece, Dünya Kooperatifçiliğinin 146. kuruluş yıldönümünde, Türk Kooperatifçiliği büyük bir atılım yaparak, en üst örgütünü oluşturmuştur. İlk Genel Başkanlığa Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Kasım Önadım getirilmiştir.

Bileşenler

Genç İşi Kooperatif

Genç İşi Kooperatif 10 Şubat 2015 tarihinde İzmir’de kurulmuş, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce tescilli bir Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifidir. Genç İşi Kooperatif, genel kurul kararı gereğince ortaklarına kâr payı dağıtmayan bir sosyal kooperatiftir. İzmir Ticaret Odası 51. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Meslek Grubuna üyedir. Uluslararası Kooperatifler Birliği Gençlik Ağı tam üyesidir.

İşsizlik, eşitsizlik, ekonomik darboğaz, yoksulluk ve dışlanma gibi sorunlar, geleneksel işletmelere alternatif örgütlenme modellerini gerekli kılıyor. Sosyal dayanışma ekonomisi işte bu sıra dışı modellerden biri.

Sosyal dayanışma ekonomisi, dayanışmayı kamçılayan, sosyal ve ekonomik amaçlar güden, mal, hizmet ve bilgi üreten kooperatif, dernek, vakıf ve sosyal işletmelerden oluşur. Genç İşi Kooperatif yalnızca sosyal dayanışma ekonomisi bileşenleriyle çalışır.

Eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiyi kooperatifçilik yoluyla inşa eden Genç İşi Kooperatif programı üç ana bileşenden oluşur:

Amaç 1. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özellikle kooperatiflerin kapasitesini geliştirmek
Faaliyet 1. Kooperatifleşmek veya kooperatiflerini geliştirmek isteyen inisiyatifler için kapasite geliştirme

Amaç 2. Kooperatifçilik konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak
Faaliyet 2. Saha araştırmaları ve Kooperatif Destek Noktası – KoopDestek

Faaliyet 3. İletişim ve yaygınlaştırma
Amaç 3. Faaliyetlerin icrası yoluyla ortaklarımızın insan onuruna yaraşır iş ve geçim kaynaklarına erişimini artırmak

Haliéus

Haliéus, Legaloop‘un uluslararası kalkınmasında yetkili olan örgüttür. (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) 2005 yılından beri, Haliéus, Sürdürülebilir Kalkınmayı ve gelişmekte olan ülkelerin topluluklarının, bireylerinin kuvvetlendirmesini sağlayan bir araç olarak, kooperatif girişim modellerini desteklemektedir.

Eş-gelişim yaklaşımı ile, gelişmekte olan ülkelerin kooperatif hareketliliğini güçlendirmek amacı doğrultusunda Legaloop’un 10.000 İtalyan kooperatif üyesinin uzmanlığını ve deneyimini değerlendirmektedir.

Bu yeterlilikleri harekete geçirerek, tarımdan balıkçılığa, perakendecilikten inşaat yapılaşmasına, sosyal yardımlaşmadan işletmeye, kültür, medya ve turizm dahilinde İtalyan Kooperatiflerinin aktif olduğu tüm ekonomik sektörlerde çalışmaktadır.

Dünyada 1 milyar civarı kooperatif üyesini temsil eden 112 ülkenin Uluslararası Kooperatif İttifakı üyesi olan 318 kuruluşla ağ içindedir.

Haliéus’un Türkiye’deki Projeleri

UNIEUROFISH- Avrupa Balıkçılık sektörünün bağdaştırılması sürecinde sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğinin gücü olarak Üniversitenin  güçlendirilmesi (IQVET II Programı)
EMPOWER – Karadeniz’de balıkçılık ürünleri üretiminin ve pazarlarının konusunda Türkiye Üreticiler Birliklerinin yetkinliklerinin ve işletim kapasitesinin geliştirilmesi (CSDIV Programme)
Coops To Coast – Alt-Üst yaklaşımını benimseyen yerel kooperatifler, kıyısal gelişimin gücü ve taraftarları olmuştur (CSDV Programme)

Devam Edenler:

New Generation Cooperatives Society (CSSP II)
ToBeCoop – Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB İşbirliğini Arttırıyor (CSDVI)
Yerel kalkınma için diğer ilgili taraflar ile beraber Türk kooperatiflerinin sektörler-arası bölgesel kuruluşlarının güçlendirilmesi (Rize).

TMKB

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYE KOOP), ulusal birlik örgütlenmesine olanak sağlayan 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nın yürürlüğe girmesinden ancak 22 yıl sonra 30 Aralık 1991 tarihinde kurulabilmiştir. Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nin, kuruluşunun ikinci yıldönümünde, 17-18 Mart 1990 günlerinde Ankara’da düzenlediği I. Kooperatifçilik Kurultayı, Türk kooperatifçiliğinin üst örgütlenmesinin tamamlanması açısından bir dönüm noktası olmuştur.

Çeşitli kesimlerden kooperatif birliklerinin 380 temsilcisinin yanı sıra bilim insanları ile politikacıların katıldığı ve Türkiye’deki bütün kooperatiflerin üretimlerinin, sorunlarının, kavgalarının eritileceği ve birleştirileceği ulusal bir potanın oluşması coşkusunun egemen olduğu Kurultay’da, ulusal birliğin kurulması kararı, oybirliği ve ayakta alkışlarla alınmış; bu karar, Kurultay Sonuç Bildirgesi’ne de geçirilmiştir.

Bu kararla birlikte, kuruluş çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, Türk Kooperatifçilik Kurumu’nun kurucusu ve eski başkanlarından Nusret Uzgören’in onursal başkanlığında, Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nin öncülüğünde bir kurul oluşturulmuştur. Bundan yaklaşık 8 ay sonra, Dünya Kooperatifçilik Günü olan 21 Aralık 1990’da, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’nde bir araya gelen 7 kurucu birlik temsilcileri hazırladıkları Ana sözleşme’yi törenle imzalayıp gerekli yasal işlemleri tamamladıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuşlardır.

Böylece, Dünya Kooperatifçiliğinin 146. kuruluş yıldönümünde, Türk Kooperatifçiliği büyük bir atılım yaparak, en üst örgütünü oluşturmuştur. İlk Genel Başkanlığa Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Kasım Önadım getirilmiştir.

Bileşenler

Genç İşi Kooperatif

Genç İşi Kooperatif 10 Şubat 2015 tarihinde İzmir’de kurulmuş, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce tescilli bir Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifidir. Genç İşi Kooperatif, genel kurul kararı gereğince ortaklarına kâr payı dağıtmayan bir sosyal kooperatiftir. İzmir Ticaret Odası 51. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Meslek Grubuna üyedir. Uluslararası Kooperatifler Birliği Gençlik Ağı tam üyesidir.

İşsizlik, eşitsizlik, ekonomik darboğaz, yoksulluk ve dışlanma gibi sorunlar, geleneksel işletmelere alternatif örgütlenme modellerini gerekli kılıyor. Sosyal dayanışma ekonomisi işte bu sıra dışı modellerden biri.

Sosyal dayanışma ekonomisi, dayanışmayı kamçılayan, sosyal ve ekonomik amaçlar güden, mal, hizmet ve bilgi üreten kooperatif, dernek, vakıf ve sosyal işletmelerden oluşur. Genç İşi Kooperatif yalnızca sosyal dayanışma ekonomisi bileşenleriyle çalışır.

Eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiyi kooperatifçilik yoluyla inşa eden Genç İşi Kooperatif programı üç ana bileşenden oluşur:

Amaç 1. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özellikle kooperatiflerin kapasitesini geliştirmek
Faaliyet 1. Kooperatifleşmek veya kooperatiflerini geliştirmek isteyen inisiyatifler için kapasite geliştirme

Amaç 2. Kooperatifçilik konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak
Faaliyet 2. Saha araştırmaları ve Kooperatif Destek Noktası – KoopDestek

Faaliyet 3. İletişim ve yaygınlaştırma
Amaç 3. Faaliyetlerin icrası yoluyla ortaklarımızın insan onuruna yaraşır iş ve geçim kaynaklarına erişimini artırmak

Haliéus

Haliéus, Legaloop‘un uluslararası kalkınmasında yetkili olan örgüttür. (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) 2005 yılından beri, Haliéus, Sürdürülebilir Kalkınmayı ve gelişmekte olan ülkelerin topluluklarının, bireylerinin kuvvetlendirmesini sağlayan bir araç olarak, kooperatif girişim modellerini desteklemektedir.

Eş-gelişim yaklaşımı ile, gelişmekte olan ülkelerin kooperatif hareketliliğini güçlendirmek amacı doğrultusunda Legaloop’un 10.000 İtalyan kooperatif üyesinin uzmanlığını ve deneyimini değerlendirmektedir.

Bu yeterlilikleri harekete geçirerek, tarımdan balıkçılığa, perakendecilikten inşaat yapılaşmasına, sosyal yardımlaşmadan işletmeye, kültür, medya ve turizm dahilinde İtalyan Kooperatiflerinin aktif olduğu tüm ekonomik sektörlerde çalışmaktadır.

Dünyada 1 milyar civarı kooperatif üyesini temsil eden 112 ülkenin Uluslararası Kooperatif İttifakı üyesi olan 318 kuruluşla ağ içindedir.

Haliéus’un Türkiye’deki Projeleri

UNIEUROFISH- Avrupa Balıkçılık sektörünün bağdaştırılması sürecinde sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğinin gücü olarak Üniversitenin  güçlendirilmesi (IQVET II Programı)
EMPOWER – Karadeniz’de balıkçılık ürünleri üretiminin ve pazarlarının konusunda Türkiye Üreticiler Birliklerinin yetkinliklerinin ve işletim kapasitesinin geliştirilmesi (CSDIV Programme)
Coops To Coast – Alt-Üst yaklaşımını benimseyen yerel kooperatifler, kıyısal gelişimin gücü ve taraftarları olmuştur (CSDV Programme)

Devam Edenler:

New Generation Cooperatives Society (CSSP II)
ToBeCoop – Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB İşbirliğini Arttırıyor (CSDVI)
Yerel kalkınma için diğer ilgili taraflar ile beraber Türk kooperatiflerinin sektörler-arası bölgesel kuruluşlarının güçlendirilmesi (Rize).

TMKB

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYE KOOP), ulusal birlik örgütlenmesine olanak sağlayan 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nın yürürlüğe girmesinden ancak 22 yıl sonra 30 Aralık 1991 tarihinde kurulabilmiştir. Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nin, kuruluşunun ikinci yıldönümünde, 17-18 Mart 1990 günlerinde Ankara’da düzenlediği I. Kooperatifçilik Kurultayı, Türk kooperatifçiliğinin üst örgütlenmesinin tamamlanması açısından bir dönüm noktası olmuştur.

Çeşitli kesimlerden kooperatif birliklerinin 380 temsilcisinin yanı sıra bilim insanları ile politikacıların katıldığı ve Türkiye’deki bütün kooperatiflerin üretimlerinin, sorunlarının, kavgalarının eritileceği ve birleştirileceği ulusal bir potanın oluşması coşkusunun egemen olduğu Kurultay’da, ulusal birliğin kurulması kararı, oybirliği ve ayakta alkışlarla alınmış; bu karar, Kurultay Sonuç Bildirgesi’ne de geçirilmiştir.

Bu kararla birlikte, kuruluş çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, Türk Kooperatifçilik Kurumu’nun kurucusu ve eski başkanlarından Nusret Uzgören’in onursal başkanlığında, Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nin öncülüğünde bir kurul oluşturulmuştur. Bundan yaklaşık 8 ay sonra, Dünya Kooperatifçilik Günü olan 21 Aralık 1990’da, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’nde bir araya gelen 7 kurucu birlik temsilcileri hazırladıkları Ana sözleşme’yi törenle imzalayıp gerekli yasal işlemleri tamamladıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuşlardır.

Böylece, Dünya Kooperatifçiliğinin 146. kuruluş yıldönümünde, Türk Kooperatifçiliği büyük bir atılım yaparak, en üst örgütünü oluşturmuştur. İlk Genel Başkanlığa Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Kasım Önadım getirilmiştir.