Project

TAG

Project: New Generation Cooperatives Society – NewGenCoop

Program: Civil Society Sector

Contract Date: 01.04.2021

Project Duration: 15 months

Project Total Budget: 110.092,00 Euro

Project Beneficiary: Genç İşi Kooperatif (Youth Deal Cooperative)

Project Co-beneficiary: Halieus and the National Cooperative Union of Turkey

New Generation Cooperatives Society

In partnership with the National Cooperatives Union of Turkey and Haliéus, the structure of Legacoop (National League of Cooperatives and Mutuals of Italy) for the international development cooperation, the Youth Deal Cooperative kick-starts the “New Generation Cooperatives Network” action with funding from the EU. The action seeks to empower the operating structures and networking capacities of the new generation cooperatives to improve their democratic participation in the decision-making processes. To this end, the action will (1) prepare a database and a digital platform reviewing and convening new generation cooperatives, (2) initiate a national workshop to build democratic participation capacities, and (3) cultivate a network with working groups and a three-year action plan.

New Generation Cooperatives Society (NewGenCoop) Project Activities
– Creating a New Generation Cooperatives Database and a Digital Platform
– Capacity Building Trainings
– Building Strategy – Establishing Working Groups and 3-year Action Plan
– Project Management – Project Opening Event, Project Monitoring and Evaluation Meetings, Final Conference
– Social Networking Activities – Website, Other Social Media Tools

INTRODUCTION

CONCEPTUAL FRAMEWORK

Conceptual Framework

In partnership with the National Cooperatives Union of Turkey and Haliéus, the structure of Legacoop (National League of Cooperatives and Mutuals of Italy) for the international development cooperation, the Youth Deal Cooperative kick-starts the “New Generation Cooperatives Society” action with funding from the EU. The action seeks to empower the operating structures and networking capacities of the new generation cooperatives to improve their democratic participation in the decision-making processes. To this end, the action will (1) prepare a database and a digital platform reviewing and convening new generation cooperatives, (2) initiate a national workshop to build democratic participation capacities, and (3) cultivate a network with working groups and a three-year action plan.

Project

KÜNYE

Proje Adı: Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu – NewGenCoop

Program: Sivil Toplum Sektörü

Sözleşme Tarihi: 01.04.2021

Proje Süresi: 15 ay

Proje Toplam Bütçe: 110.092,00 Euro

Proje Faydalanıcısı: Genç İşi Kooperatif

Proje Eş-faydalanıcısı: Halieus ve Milli Kooperatifler Birliği

TANITIM

Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve  İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, AB desteğiyle, “Yeni Nesil Kooperatifler Ağı” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi 5 Haziran 2021 tarihinde başlangıç çalıştayını kilit paydaşların katılımıyla ve katkısıyla düzenlemiştir.  Yeni nesil kooperatiflerin ayırt edici özelliklerinin saptanması, envanter çalışmaları, dijital platform tasarımı, kapasite geliştirme faaliyetlerinin planlanması sürmektedir. Eyleme ait web-sayfası yayınlanana dek önemli çıktılar bu sayfada ve projeye ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kavramsal Çerçeve

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında, “Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

Yeni nesil kooperatif (NGC) kavramı ilk olarak 1990’larda Kuzey Amerika’da tarım sektöründe ortaya çıkmıştır. Geleneksel kooperatiflerin aksine, çiftçiler güçlü kooperatif öz sermayesi yaratabilmek için yüksek bedelli ortaklık payları belirlemişler ve kurdukları kooperatife sözleşmeli üretim usulüyle önden belirlenmiş miktar ve kalitede ürün tedarik etmeyi taahhüt etmişlerdir. Karşılığında kooperatif, ürünü önden kararlaştırılan fiyattan satın almıştır (Assamou-Ndong, 2000; Beauliere, 2011). Bu, pazar ekonomisine daha yatkın olduğu düşünülen kooperatifler için yeni bir finansman ve ortak aidiyeti/sadakati oluşturma yöntemiydi (Grashuis ve Cook, 2018). NGC’lerin toplumları piyasa ekonomisinin hata ve yanlışlarına karşı koruma niyeti ve geleneksel kooperatiflerin kırılganlıklarını iyileştirme çabası farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Fas’ta yeşil dönüşüm için yeni tarım kooperatifleri, Kanada’da gençlerin önderliğindeki gida dağıtım kooperatifleri, Almanya’da sosyal inovasyona odaklanan kooperatifler ortaya çıkmıştır. İtalya’da ise kooperatifler, ortaya çıkan yeni toplumsal ihtiyaçlara yanıtlar üreten sosyal yeniliklere önderlik etmiştir. Örneğin, sosyal kooperatifler 1980’lerde İtalya’da doğup diğer AB ülkelerinde çoğalmıştır. Topluluk Kooperatifleri yakın geçmişte kırsal alanlarda doğmuş ve şimdi kentsel alanlara yayılmıştır. İşçi kooperatifleri ise iflas eden özel işletme çalışanlarının işletmeleri kooperatif şeklinde devralmaları sayesinde dikkat çekici büyüme sağlamıştır.

Project

KÜNYE

Proje Adı: Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu – NewGenCoop

Program: Sivil Toplum Sektörü

Sözleşme Tarihi: 01.04.2021

Proje Süresi: 15 ay

Proje Toplam Bütçe: 110.092,00 Euro

Proje Faydalanıcısı: Genç İşi Kooperatif

Proje Eş-faydalanıcısı: Halieus ve Milli Kooperatifler Birliği

TANITIM

Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve  İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, AB desteğiyle, “Yeni Nesil Kooperatifler Ağı” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemi 5 Haziran 2021 tarihinde başlangıç çalıştayını kilit paydaşların katılımıyla ve katkısıyla düzenlemiştir.  Yeni nesil kooperatiflerin ayırt edici özelliklerinin saptanması, envanter çalışmaları, dijital platform tasarımı, kapasite geliştirme faaliyetlerinin planlanması sürmektedir. Eyleme ait web-sayfası yayınlanana dek önemli çıktılar bu sayfada ve projeye ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kavramsal Çerçeve

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma işbirliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında, “Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” eylemini başlatıyor. Eylem, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanacak, (2) demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenecek ve (3) oluşturulacak çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanacaktır.

Yeni nesil kooperatif (NGC) kavramı ilk olarak 1990’larda Kuzey Amerika’da tarım sektöründe ortaya çıkmıştır. Geleneksel kooperatiflerin aksine, çiftçiler güçlü kooperatif öz sermayesi yaratabilmek için yüksek bedelli ortaklık payları belirlemişler ve kurdukları kooperatife sözleşmeli üretim usulüyle önden belirlenmiş miktar ve kalitede ürün tedarik etmeyi taahhüt etmişlerdir. Karşılığında kooperatif, ürünü önden kararlaştırılan fiyattan satın almıştır (Assamou-Ndong, 2000; Beauliere, 2011). Bu, pazar ekonomisine daha yatkın olduğu düşünülen kooperatifler için yeni bir finansman ve ortak aidiyeti/sadakati oluşturma yöntemiydi (Grashuis ve Cook, 2018). NGC’lerin toplumları piyasa ekonomisinin hata ve yanlışlarına karşı koruma niyeti ve geleneksel kooperatiflerin kırılganlıklarını iyileştirme çabası farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Fas’ta yeşil dönüşüm için yeni tarım kooperatifleri, Kanada’da gençlerin önderliğindeki gida dağıtım kooperatifleri, Almanya’da sosyal inovasyona odaklanan kooperatifler ortaya çıkmıştır. İtalya’da ise kooperatifler, ortaya çıkan yeni toplumsal ihtiyaçlara yanıtlar üreten sosyal yeniliklere önderlik etmiştir. Örneğin, sosyal kooperatifler 1980’lerde İtalya’da doğup diğer AB ülkelerinde çoğalmıştır. Topluluk Kooperatifleri yakın geçmişte kırsal alanlarda doğmuş ve şimdi kentsel alanlara yayılmıştır. İşçi kooperatifleri ise iflas eden özel işletme çalışanlarının işletmeleri kooperatif şeklinde devralmaları sayesinde dikkat çekici büyüme sağlamıştır.

Aim of the Project

The overall aim of the project is to contribute to increasing the value and quality of cooperatives’ democratic participation and participation in decision-making processes.

The Specific Aim of the Project

Also, in addition to its specific aims:

(i) Developing cooperation opportunities among cooperatives
(ii) Establishing regular communication environments that will enable cooperatives to work together
(iii) Provide infrastructure to network for the solution of common problems faced by cooperatives
(iv) Ensuring regular communication between decision makers and cooperatives
(v) Supporting the formation of legislation needed to remove barriers to cooperatives
(vi) To carry out collective work to raise awareness for the development of cooperatives
(vii) To regulate the links of cooperatives with international cooperatives

AIM

TARGET

Project

New Generation Cooperatives Societ Project aims to strengthen the business-oriented structures and networking capacities of the new generation cooperatives in order to improve democratic participation in decision-making processes.

               

NewGenCoop Logo

The NewGenCoop logo consists of a water droplet in the stream rendered with a grid plan of hexagons.
The blue in the logo instills calm, confidence and connection, emphasizing our desire to enter a new era and have a reliable and stable foundation on which to build.
The green color, which is also in the center of the logo, symbolizes new beginnings and points to a deep breath and revival.
The coral color in the logo gives energy and symbolizes life. It represents togetherness and sincerity. The social, lively attractive nature of the coral color activates and encourages people.

LOGO

AMAÇ

Projenin genel amacı

Kooperatiflerin demokratik katılım ve karar alma süreçlerine katılımının değerini ve niteliğini artırmaya katkıda bulunmaktır.

Projenin özel amacı

“Yeni Nesil Kooperatiflerin” karar verme süreçlerine katılımını sağlamak ve ağ kurma becerileri ile yapılarını güçlendirmektir.

Ayrıca özel amaçlarına ek olarak:
(i) Kooperatifler arasında işbirliği olanaklarını geliştirmek
(ii) Kooperatiflerin ortak çalışmalarını sağlayacak düzenli iletişim ortamları kurmak
(iii) Kooperatiflerin yaşadıkları ortak sorunların çözümü için ağ oluşturmak üzere altyapı sağlamak
(iv) Karar vericilerle kooperatiflerin düzenli iletişim kurmasını sağlamak
(v) Kooperatiflerin önlerindeki engelleri kaldırmak için ihtiyaç duyulan mevzuatın oluşmasına destek olmak
(vi) Kooperatifçiliğin gelişimi için farkındalığın artmasına yönelik kolektif çalışmalar yapmak
(vii) Kooperatiflerin uluslararası kooperatiflerle bağlantılarını düzenlemek

HEDEF

Proje

Karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

LOGO

               

NewGenCoop

Logosu, akıştaki bir su damlasının altıgenlerden oluşan bir ızgara planı ile işlenmesinden oluşmaktadır. Logodaki mavi sakinlik, güven ve bağlantı aşılarken yeni bir çağa girerek üzerine inşa edeceğimiz güvenilir ve istikrarlı bir temel arzumuzu vurgular. Logonun merkezinde de yer alan yeşil renk yeni başlangıçları simgeler ve derin bir nefes almaya ve canlanmaya işaret eder. Logoda yer alan mercan renk ise enerji verir ve yaşamı simgeler. Birlikteliği ve samimiyeti temsil eder. Mercan renginin sosyal, canlı çekici doğası insanı harekete geçirir ve teşvik eder.

AMAÇ

Projenin genel amacı

Kooperatiflerin demokratik katılım ve karar alma süreçlerine katılımının değerini ve niteliğini artırmaya katkıda bulunmaktır.

Projenin özel amacı

ise “Yeni Nesil Kooperatiflerin” karar verme süreçlerine katılımını sağlamak ve ağ kurma becerileri ile yapılarını güçlendirmektir.

Ayrıca özel amaçlarına ek olarak:
(i) Kooperatifler arasında işbirliği olanaklarını geliştirmek
(ii) Kooperatiflerin ortak çalışmalarını sağlayacak düzenli iletişim ortamları kurmak
(iii) Kooperatiflerin yaşadıkları ortak sorunların çözümü için ağ oluşturmak üzere altyapı sağlamak
(iv) Karar vericilerle kooperatiflerin düzenli iletişim kurmasını sağlamak
(v) Kooperatiflerin önlerindeki engelleri kaldırmak için ihtiyaç duyulan mevzuatın oluşmasına destek olmak
(vi) Kooperatifçiliğin gelişimi için farkındalığın artmasına yönelik kolektif çalışmalar yapmak
(vii) Kooperatiflerin uluslararası kooperatiflerle bağlantılarını düzenlemek

HEDEF

Proje

karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletmeye yönelik yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

LOGO

               

NewGenCoop

Logosu, akıştaki bir su damlasının altıgenlerden oluşan bir ızgara planı ile işlenmesinden oluşmaktadır. Logodaki mavi sakinlik, güven ve bağlantı aşılarken yeni bir çağa girerek üzerine inşa edeceğimiz güvenilir ve istikrarlı bir temel arzumuzu vurgular. Logonun merkezinde de yer alan yeşil renk yeni başlangıçları simgeler ve derin bir nefes almaya ve canlanmaya işaret eder. Logoda yer alan mercan renk ise enerji verir ve yaşamı simgeler. Birlikteliği ve samimiyeti temsil eder. Mercan renginin sosyal, canlı çekici doğası insanı harekete geçirir ve teşvik eder.