Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu Kapanış Konferansı, 24 Haziran 2022, Ankara 

Kavramsal Çerçeve ve Gündem 

Genç İşi Kooperatif; Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma iş birliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, Avrupa Birliği desteğiyle, Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında “Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu”– kısa adıyla “NewGenCoop” –  eylemini yürütmektedir. Eylem; karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin (kısaca NGC) işletme yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamıştır.  

Bu amaca yönelik olarak projenin uygulama süreci olan 15 ay boyunca; (1) yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya getiren bir veri tabanı ve dijital bir platform hazırlanmış, (2) yeni nesil kooperatiflerin demokratik katılım kapasitelerini geliştirmek için ulusal çalıştay düzenlenmiş ve (3) oluşturulan çalışma grupları ile üç yıllık eylem planı hazırlanmıştır.  

Projenin son etkinliği olan kapanış konferansı 24 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da, proje ortakları, uluslararası temsilciler, kooperatifçilik ekosisteminde yer alan ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecektir.  

Kapanış konferansı; projenin ana yürütücüsü olan Genç İşi Kooperatif tarafından, proje ortakları Haliéus ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin katkıları ile hazırlanmıştır. Kapanış konferansında; proje çıktıları, projenin toplumsal etkisi ve projenin bitişinden sonra yeni nesil kooperatifler topluluğunun uygulayacağı eylem planı tanıtılacak ve tartışılacaktır. Proje ve kapanış konferansının çıktıları, etkinlik sonrasında katılımcılarla paylaşılacak ve NewGenCoop dijital platformunda yayınlanacaktır. Etkinlikte simultane çeviri sağlanacaktır. 

Etkinliğin detaylı programı aşağıda paylaşılmıştır. 

 TOPLANTI PROGRAMI 

24 Haziran 2022, Cuma  

Hotel Grand Mercure Ankara, Beştepeler Mah. Yaşam Cd, 1. Sk. No:7/B, 06520 Yenimahalle/Ankara 

Saat  Gündem  Açıklama 
09:00 – 09:30  Kayıt İşlemleri   
09:30 – 10:00  Açış Konuşmaları  Muammer Niksarlı, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 

Gabriele Verginelli, Haliéus 

Berkin Şafak Şener, Genç İşi Kooperatif 

10:00 – 10:15  “NewGenCoop” Proje Çıktılarının Paylaşımı  Yıldız Başaran, Genç İşi Kooperatif 
10:15 – 10:30  AB Başkanlığı Konuşması  Çağla Serim, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı  
10:30 – 11:00  Kahve Arası 
11:00 – 12:00  Panel:  

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” 3 Yıllık Eylem Planı; Kapsam, Amaç ve Öngörüler 

Moderatör: Yıldız Başaran, Genç İşi Kooperatif 

  • Aycan Gönen, Strateji Çalışma Grubu 1 Temsilcisi 
  • Orkun Doğan, Strateji Çalışma Grubu 2 Temsilcisi 
  • Suna Öztop Sarıoğlu, Strateji Çalışma Grubu 3 Temsilcisi 

 

SÇG1: Yeni nesil kooperatiflerin demokratik karar alma süreçlerine katılmalarını ve etki etmelerini iyileştirmeye yönelik stratejisi 

SÇG2: Yeni nesil kooperatiflerin birbirleri arasında ve piyasa ile ekonomik iş birliklerini geliştirmeye yönelik stratejisi 

SÇG3: Türkiye’nin kooperatif mevzuatını ve mevzuatın uygulanmasını izleme ve geliştirme stratejisi 

12:00 – 13:30  Öğle Yemeği 
13:30 – 13:45  Uluslararası Kooperatifler Birliğinde Yeni Kurulan Gençlik Komitesi ve Çalışma Planı  Ana Aguirre Uriz, ICA Gençlik Komitesi Başkanı (çevrimiçi konuşma) 
13:45 – 14:00  İtalya Kooperatifçilik Hareketinde Güncel Gelişmeler  Anna Loscalzo, Legacoop 
14:00 –15:30  Yüksek Düzeyli Panel*: Sürdürülebilir Kalkınma için Kooperatiflerin Örgütlülüğü ve İşbirlikleri 

 

 

 

*Etkinlik sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacaktır. 

Moderatör: Berkin Şafak Şener, Genç İşi Kooperatif 

 

  • Özge Berber Agtaş, ILO Kıdemli Program Yöneticisi 
  • Mathilde Delabie, Savunuculuk Birimi, Cooperatives Europe 
  • Prof.Dr. Zeynep Özsoy, Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan V. 
15:30 – 16:00  Soru-Cevap ve Kapanış